Yurtdışından Posta veya Kargo ile Yapılan Başvurular T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 15591373-010.9…

 

 

Yurtdışından Posta veya Kargo ile Yapılan Başvurular

Yurtdışından Posta veya Kargo ile Yapılan Başvurular

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 15591373-010.99-E.159645 03/01/2020

Konu : Posta veya Kargo ile Yapılan Başvurular

GENEL YAZI

19/7/2019 tarihli ve 30836 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 3201 sayılı “Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun”da yapılan düzenlemelerin yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2019 tarihine kadar yurtdışından posta yolu ile yapılan başvurularda ciddi oranda artış olduğu gözlemlenmiştir.

Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüze sosyal güvenlik il müdürlüklerinden gelen görüş yazılarından, başvuruların birçok ülkeden yapılmasından dolayı gelen postalarda farklı harflerle başlayan barkod numaraları ile karşılaşıldığı, hangi harflerle başlayan barkod numaralarında yer alan postaya veriliş tarihlerinin Kuruma başvuru tarihi olarak kabul edileceği ve DHL tarafından gönderilen postalara hangi yönde işlem yapılacağı hususunda tereddüt oluştuğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Başvuru veya bildirimin şekline göre itibar edilen tarih” başlıklı 124 üncü maddesinde, “Adi posta veya Kuruma doğrudan yapılan başvuru ve bildirimlerde, başvuru veya bildirimin Kurumun gelen evrak kayıtlarına intikal tarihi; taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT Kargo ile yapılan başvuru ve bildirimlerde ise başvuru veya bildirimin postaya veya kargoya verildiği tarih; başvuru veya bildirim tarihi olarak kabul edilir.” hükmü yer almaktadır.

Konuyla ilgili Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile yapılan yazışmalar neticesinde; Dünya Posta Birliği Mevzuatına göre taahhütlü gönderilerin barkod aralığının sadece RA ila RZ kodu (RR123456789DE gibi) ile başladığı, Acele Posta Gönderisi (APG) gönderilerinin barkod aralığının sadece EA ila EZ kodu (ED123456789BE gibi) ile başladığı anlaşılmaktadır. PTT Kargo ve Kurye Gönderileri Hakkında Yönetmelikte “Yurtdışı Acele Posta Gönderisi” en hızlı posta taşımacılığı ve dağıtımı ile alıcısına ulaştırılan yurt dışı acele posta gönderisi, olarak tanımlanmıştır.

Buna göre yurt dışından RA ila RZ kodu ile gönderilen postaların taahhütlü gönderi olması, EA ila EZ kodu ile gönderilen postaların acele posta gönderisi olması sebebiyle bu kodlarla gönderilen postaların postaya veriliş tarihlerinin Kuruma başvuru veya bildirim tarihi olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Alman Posta İdaresi ile yapılan yazışmalar neticesinde DHL’nin Alman Posta İdaresine dahil olduğu tespit edilmiş olup buradan gelen postalarda yukarda belirtilen kodların yer alması durumunda bu gönderilerinde taahhütlü veya Acele Posta Gönderisi olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail YILMAZ

Genel Müdür