Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV 29 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31023 Karar Sayısı: 2081 Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi tutarların…

 

 

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2081)

Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV

29 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31023

Karar Sayısı: 2081

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

28 Ocak 2020

Fuat OKTAY

CUMHURBAŞKANI V.

28/1/2020 TARİHLİ VE 2081 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi Vergi Tutarı (TL)

Birimi

2710.19.43.00.11 (Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,00 1’i geçmeyenler)

Motorin

1,9059 Litre
2710.20.11.00.11 (Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)

Motorin

1,9059 Litre

MADDE 2- (1) 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar, bu Kararın 1 inci maddesinde yer alan mallar bakımından mezkur maddede tespit edilen özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır.

MADDE 3– (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

MADDE 4– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5– (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi

Sayısı

17/5/2018 30424