2020 Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları ÖZET: 1 Ocak 2020- 30 Haziran 2020 tarihleri arasında gelir vergisinden istisna yurtiçi ve yurtdışı harc…

 

 

2020 Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları – (01 Ocak 2020- 30 Haziran 2020)

2020 Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

ÖZET:

1 Ocak 2020- 30 Haziran 2020 tarihleri arasında gelir vergisinden istisna yurtiçi ve yurtdışı harcırah tutarları bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2020 yılında Bütçe Kanununa göre yurtiçi harcırah tutarları bir önceki yıla göre artmış, maaş katsayıları değiştiği için maaş dilim tutarları da değişmiştir.

Yurtdışı harcırahlarına ilişkin olarak 7 Şubat 2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 714 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 2018/11213 sayılı Kararda 2018 yılı için yer alan harcırah tutarlarının

2019 yılında da aynen uygulanacağı düzenlemesi yer almıştı. Henüz

2020 yılına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.

714 sayılı Karar 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmişti.

7 Şubat 2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 714 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 2018/11213 sayılı Kararda yer alan tutarların 2019 yılında da uygulanacağı belirtilmiş, ayrıca Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş sonucunda değişen idari kadrolara ilişkin düzenleme yapılmıştı. 2020 yılına ilişkin olarak henüz bu konuda bir düzenleme yapılmamıştır.

Buna göre söz konusu Karar, 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 Mükerrer sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 6/1/2020 tarihli ve 13659 sayılı 1 sıra No.lu Genelgesi dikkate alınarak aşağıdaki gibi yenilenmiştir.

I-) Vergiden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarları

31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (H) Cetvelinde yer alan 2020 yılı Harcırah Tutarları ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/2’nci maddesi düzenlemesi ve 2020 yılı Ocak- Haziran dönemi memur maaş katsayıları dikkate alınarak 1 Ocak 2020 – 30 Haziran 2020 dönemi vergiden istisna yurtiçi harcırah tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

1.1.2020-30.06.2020 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL)

Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL)

Harcıraha Esas Alınacak Sütun

3.673,82   TL ve fazlası 66,85 II
3.647,53 3.673,81 TL arası 56,10 III
3.326,19 3.647,52 TL arası 52,35 IV
2.917,22 3.326,18 TL arası 49,15 V
2.419,89 2.917,21 TL arası 43,35 VI
2.419,88   TL ve daha azı 42,15 VII

II-) Vergiden İstisna Yurtdışı Harcırah Tutarları

Yurtdışı harcırahlarına ilişkin olarak ;16 Şubat 2018 tarihli ve 30334 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8/1/2018 tarihli ve 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirleme yapılmış, daha sonra 7 Şubat 2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8/1/2018 Tarihli ve 2018/11213 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar1’ ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 714) da 8/1/2018 tarihli ve 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar’ın, bu Kararla yapılan değişiklikler ile birlikte uygulanmasına 2019 yılında da devam edileceği düzenlemesi yer almıştır.

Tamamı İçin Tıklayınız