Belge Türü Kanun Türü Farklı Olan Sigortalılar Belge Türü Veya Kanun Türü Farklı Olan Sigortalılar İçin Yeni Eksik Gün Nedeni Oluşturuldu ÖZET: Türkiy…

 

 

Belge Türü Veya Kanun Türü Farklı Olan Sigortalılar

Belge Türü Kanun Türü Farklı Olan Sigortalılar

Belge Türü Veya Kanun Türü Farklı Olan Sigortalılar İçin Yeni Eksik Gün Nedeni Oluşturuldu

ÖZET:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sigortalılar ile yabancı uyruklu sigortalılar için aynı sigortalının birden fazla belge ya da kanun türünden bildirilmesinin gerektiği hallere (5746 ARGE teşviki, yeraltında ve yer üstünde çalışan sigortalılar, sağlık hizmet sunucularında fiili hizmete tabi çalışan sigortalılar vs.)  ilişkin olmak üzere eksik gün nedenlerine “25-Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama” adında bir eksik gün nedeni ilave edilmiş, yabancı sigortalılar için bazı belge türlerine ilişkin olmak üzere eksik gün kontrolü kaldırılmıştır.

BELGE TÜRÜ VEYA KANUN TÜRÜ FARKLI OLAN SİGORTALILAR İLE YABANCI SİGORTALILARA AİT EKSİK GÜN KONTROLLERİYLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR: 

Yabancı sigortalıların eksik gün nedenlerine ilişkin olarak 29/4/2019 tarihli ve 94 numaralı sirkülerimiz yayımlanmıştı. Belirtilen sirkülerimizde;

“a) Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren rapor,

ç) Gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeler,

f) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği” hususlarına ilişkin eksik çalışma veya eksik ücret ödenme nedenlerini kanıtlayan belgeler ile 4857 sayılı  İş  Kanununun  74’üncü  maddesinde  sayılan  hallerin  ortaya  çıkması durumunda eksik çalışma veya eksik ücret ödeme nedenlerini kanıtlayan belgeler SGK tarafından kabul edilecek olup aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde eksik gün veya eksik ücret bildirimleri için işveren ayrıca aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

SGK, yabancı sigortalıların eksik gün kontrolleriyle ilgili sorunların ortaya çıkması üzerine ilgili mevzuat bölümünde belirtilen genel yazıyla yeni bir düzenleme yapmıştır.  Yapılan düzenlemeye göre;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sigortalılar ile yabancı uyruklu sigortalılar için, aynı sigortalının birden fazla belge ya da kanun türünden bildirilmesinin gerektiği hallere (5746 ARGE teşviki, yeraltında ve yer üstünde çalışan sigortalılar, sağlık hizmet sunucularında fiili hizmete tabi çalışan sigortalılar vs.) ilişkin olmak üzere eksik gün nedenlerine “25-Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama” adında bir eksik gün nedeni ilave edilmiştir.

2) Üniversitelerde kısmi zamanlı çalışan ya da okullarında staja tabi tutulan yabancı uyruklu öğrenciler için 7, 22, 42, 43, 49 ve 50 no.lu belge türleri ile sınırlı olmak üzere söz konusu eksik gün kontrolü kaldırılmıştır.

3) Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi ödenmeksizin sadece Genel Sağlık Sigortası Primi ya da Kısa Vadeli Primi ödenen Sigorta Kolları yabancı uyruklu sigortalılar için 19 ve 46 no.lu belge türleri ile sınırlı olmak üzere söz konusu eksik gün kontrolü kaldırılmıştır.

4) Çalışmakta iken işyeri ile ilişiği kesilmeksizin geçici olarak yurtdışına giden yabancı uyruklu sigortalıların eksik günleri ile ilgili olarak “21-Diğer Ücretsiz İzin” kodunun seçilebilmesi yönünde e-Bildirge programlarına gerekli kontroller ilave edilmiştir.

Yabancı uyruklu sigortalıların eksik gün bildirimleri hakkında Genel Yazı İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB