KGK Kararları 20 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30954 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KURUL KARARLARI Faizsiz Finan…

 

 

20/11/2019 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kararları

KGK Kararları

20 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30954

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARLARI

Faizsiz Finans Muhasebe Standardı 35 Risk Yedekleri

Faizsiz Finans Muhasebe Standardı 31 Yatırım Vekâleti (El-Vekâle Bi’l İstithmar)

FFMS 30: Değer Düşüklüğü, Kredi Zararları ve Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Taahhütlerde İlişkin Geçiş Hükümlerinin Yayımlanması

Faizsiz Finans Muhasebe Standardı 33 Sukuk, Pay ve Benzeri Araçlara Yapılan Yatırımlar

Faizsiz Finans Muhasebe Standardı 34 Sukuk Sahipleri İçin Finansal Raporlama

Tamamı İçin Tıklayınız