27 Aralık 2019 Tarihli 2. Mükerrer Resmi Gazetede Çıkan Mevzuat 27 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30991 (2.Mükerrer) – Özel Tüketim Vergisi (I… 

 

 

Harçlar, MTV, ÖİV, KDV, Veraset, DV, Çevre Temizlik -27 Aralık 2019 Tarihli 2. Mükerrer Resmi Gazetede Çıkan Mevzuat

27 Aralık 2019 Tarihli 2. Mükerrer Resmi Gazetede Çıkan Mevzuat

27 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30991 (2.Mükerrer)

– Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

– Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18)

– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 29)

– Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)

– Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

– Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 52)

– Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)

– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76)

– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84)

– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 85)

– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 310)

– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 513)