E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce Tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL’yi Aşan Faturaların GİB Portalından Düzenleme Kılavuzu Aral… 

 

 

5000 TL ve 30000 TL’yi Aşan Faturaların GİB Portalından Düzenleme Kılavuzu

E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce Tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL’yi Aşan Faturaların GİB Portalından Düzenleme Kılavuzu

Aralık 2019

ANKARA

Uygulama Ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (III)

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ

1.1. AMAÇ ve KAPSAM

2. e-BELGE PORTALINA GİRİŞ

2.1. e-BELGE PORTALININ KULLANIMI

2.1.1. PORTALA GİRİŞ

2.1.2. e-ARŞİV FATURA DÜZENLEME EKRANINA GİRİŞ (ADIM-1)

2.1.3. KULLANICI BİLGİLERİ DÜZENLEME

2.1.4. e-ARŞİV FATURA DÜZENLEME (ADIM-2)

2.1.5. e-ARŞİV FATURA İMZALAMA (ADIM-3)

3-İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ ONLİNE KAYIT İŞLEMLERİ

3.1. İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ ONLİNE KAYIT İŞLEMLERİ

3.2. GERÇEK KİŞİ KAYIT İŞLEMLERİ

3.3. TÜZEL KİŞİ KAYIT İŞLEMLERİ

1.GİRİŞ

1.1.AMAÇ ve KAPSAM

19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği‘nin IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar başlıklı bölümünde yer alan açıklamalar uyarınca;

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, ilgili Tebliğin “V.7.” ve “VIN.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiş ve aynı bölümde; aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturaların topluca birlikte değerlendirilerek vergiler dâhil tutar toplamının söz konusu tutarları aşması halinde, bu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğunun bulunduğu belirtilmiştir.

Bu doküman, e-Fatura/e-Arşiv Fatura kayıtlı kullanıcısı olmayan mükelleflerin 5 Bin TL ve 30 Bin TL

ve üzeri düzenleyecekleri faturaların e-Arşiv fatura kapsamında düzenlenmesini sağlayan e-Belge Portalının kullanımını açıklamak amacı ile oluşturulmuştur.

2.e-BELGE PORTALINA GİRİŞ

e-Belge düzenleme portaline mali mühür veya elektronik imza kullanım zorunluluğu olmadan, İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak girilebilecektir. İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunan mükelleflerimizin herhangi yeni bir başvuru yapmasına gerek bulunmayıp, bu kod ve şifresi henüz bulunmayan mükelleflerimiz ise ivd.gib.gov.tr adresinden gerekli kaydını oluşturarak kullanıcı kodu ve şifrelerini alabileceklerdir. İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı adı ve şifre temini için İnteraktif Vergi Dairesi Online Kayıt İşlem adımları kılavuzun üçüncü bölümünde yer almaktadır.

2.1.e-BELGE PORTALININ KULLANIMI

e-Belge Portalı kullanımına ilişkin hazırlanan uygulama videomuza https://tv.gib.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

2.1.1.PORTALA GİRİŞ

Söz konusu ekrana ulaşmak için öncelikle https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html sayfasına girilerek e-Belge Portal Uygulamalarına Giriş kısmından ilgili fatura düzenleme sayfasına ulaşılabilecektir.

Tamamı İçin Tıklayınız