31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğler 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 TEBLİĞLER — İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve T… 

 

 

31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğler

31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğler

31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30995

TEBLİĞLER

— İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

— Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

— 2020 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

— 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1)

— 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

— 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2020 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

— 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2020 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)