Sürekli Mesleki Eğitimler 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 44’üncü maddesine göre zorunlu mesleki…

 

 

Sürekli Mesleki Eğitimler Akreditasyon Uygulamasıyla Başlıyor

Sürekli Mesleki Eğitimler

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 44’üncü maddesine göre zorunlu mesleki geliştirme eğitimleri TÜRMOB Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi (SÜRGEM) gözetim ve denetiminde gerçekleştirilecektir. SÜRGEM’in resmi internet sitesi www.surgem.org.tr olup, kullanıma açılmıştır.

3568 sayılı Kanunun 44’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan, TÜRMOB Genel Kurul’u tarafından kabul edilen ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanan 23/06/2018 tarih ve 30457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “TÜRMOB Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği” (Yönetmelik) hükümlerine göre Sürekli Mesleki Eğitimler başlıyor.

Bu kapsamda “SÜRGEM Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimlerine İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” TÜRMOB Yönetim Kurulunca onaylanmış ve TÜRMOB internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlk aşamada Yönetmelik hükümleri kapsamında akreditasyon onayına tabi “Diğer Eğitim Faaliyetleri” uygulamaya geçmekte olup, SÜRGEM tarafından belirlenmiş “Akreditasyon Esasları” TÜRMOB Yönetim Kurulunca da onaylanmıştır.

Yönetmelikte zorunlu sürekli mesleki eğitim; “uzaktan”, “yüz yüze” ve “sürekli mesleki geliştirme eğitimleri kapsamında değerlendirilecek diğer eğitim faaliyetleri” olmak üzere üç tür şeklinde düzenlenmiştir.

a) Uzaktan Eğitim: Meslek mensubu; SÜRGEM tarafından planlanarak programlanmış, “Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Programı”nın uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülen kısmına; her yıl için en az 10 saat eğitim alacak şekilde katılır. Uzaktan eğitim faaliyeti TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) tarafından gerçekleştirilir.

b) Yüz Yüze Eğitim: Meslek mensubu; SÜRGEM tarafından planlanarak programlanmış, “Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Programı”nın yüz yüze eğitim yöntemi ile Odalarda (TESMER Şubelerinde) yürütülen kısmına; her yıl için en az 10 saat eğitim alacak şekilde katılır.

c) Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimleri Kapsamında Değerlendirilecek Diğer Faaliyetler: Meslek mensubu; diğer mesleki eğitim faaliyetlerine her yıl en az 10 saat katılır.

Her meslek mensubunun, asgari 10 saati uzaktan, 10 saati yüz yüze ve 10 saati diğer eğitim faaliyetlerinden olmak üzere yılda en az 30 saatlik ve her üç yılda en az 120 saatlik sürekli mesleki geliştirme eğitim programına katılması Yönetmelik uyarınca zorunludur.

SÜRGEM Yönetim Kurulu tarafından ilk adım olarak Diğer Eğitim Faaliyetleri ile uygulamaya başlanılmasına karar verilmiştir.

TESMER tarafından gerçekleştirilecek uzaktan eğitim ve Odalarımız tarafından yürütülecek yüz yüze eğitim faaliyetlerine ilişkin esaslar ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, ayrıca duyurusu yapılacaktır.

Diğer eğitim faaliyetleri; aşağıda yer verilen akreditasyon esaslarına göre TÜRMOB Kurul ve Komiteleri, Odalarımız, Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluş ile Eğitim Kurumları tarafından SÜRGEM’den akredite alınarak düzenlenebilen konferans, panel, seminer, kongre, sempozyum, çalıştay, kurs, sertifika programı, mesleki teknik komite, komisyon ve toplantılar vb meslek mensuplarının yılda en az 10 saat katılımı zorunlu akreditasyon ve onaya tabi eğitim faaliyetleridir.

Akredite edilecek kurumlar tarafından düzenlenebilecek diğer eğitim faaliyetleri; muhasebe, vergi, denetim, etik kurallar, finans, kurumsal yönetim, sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları, meslek hukuku, teknolojideki gelişmeler ve muhasebe mesleği vb mesleki konulardan oluşur.

Meslek mensuplarımız diğer eğitim faaliyetleri kapsamında ne yapacaklar?

Meslek mensuplarımızın Akreditasyon Esaslarına göre, eğitim faaliyetlerinden, akademik çalışmalardan, etkinliklerden elde edecekleri saatleri, aşağıda linki yer alan e-Birlik SÜRGEM Modülüne elektronik olarak beyan etmeleri yeterli bulunmaktadır. Ancak SÜRGEM tarafından talep edilmesi halinde ispatlayıcı bilgi ve belgelerin sunulması gerekir. e-Birlik SÜRGEM Modülüne, www.turmob.org.tr ve www.surgem.org.tr resmi internet sitelerinden ulaşmak mümkündür.

Sürekli eğitim faaliyetlerinin takibinde TÜRMOB Kart kullanılacak olup, kartını henüz temin etmemiş üyelerimizin ivedilikle başvuruda bulunmaları önemle duyurulur.

e-Birlik SÜRGEM Modülüne giriş için tıklayınız

 

Kaynak: TÜRMOB