Gelir Vergisi Genel Tebliği 311 Açıklamalar Gelir Vergisi Kanununda 7194 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Y..

 

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 311 Açıklamalar

 

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği 311 Açıklamalar

Gelir Vergisi Kanununda 7194 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

ÖZET:

311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 7194 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin olarak toplam 33. maddede aşağıdaki konularda düzenleme ve açıklama yapıldı.

1) Serbest meslek kazançlarında istisna uygulaması ve istisnanın sınırı (md.2-6)

2) İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna (md.7-8)

3) Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlerde istisna (md.9-10)

4) Binek otomobillerin giderleri ve amortismanlarının vergi matrahından indirilmesi (md.11-15)

5) Dar mükelleflerin (kurumlar dâhil) Türkiye’ye getirdikleri yabancı paralarla iktisap ettikleri menkul kıymetlerin ve iştirak hisselerinin elden çıkarılmasında vergilendirme (md.16-17)

6) Ücret gelirlerinin vergilendirilmesi (md. 18- 22)

7) İcra ve iflas kanunu ile avukatlık kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin vergilendirilmesi ve gelir vergisi tevkifat uygulaması (md.23- 26)

8) Gelir vergisi tarifesi (md.27-28)

9) Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesi (md.29-31)

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7194 sayılı  Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapılmış konuyla ilgili açıklamalarımıza 08.12.2019/176 sayılı Özel Mevzuat Sirkülerimizde yer verilmişti.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 18, 23/10, 29/4, 40/1-5-7, 68/4-5, 86/1-b, 94, 103, geçici

72’nci ve geçici 91’inci maddelerinde, 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişiklikler ve 193 sayılı Kanunla ilgili diğer bazı hususların açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar ile ilgili olarak 27 Mayıs 2020 tarih ve 31137 sayılı Resmi Gazetede 311 Seri No.lu Gelir  Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Tebliğde yer alan açıklama ve düzenlemeler aşağıdaki konuları içermektedir.

1. Serbest meslek kazançlarında istisna uygulaması ve istisnanın sınırı (md.2-6)

2. İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna (md.7-8)

3. Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlerde istisna (md.9-10)

4. Binek otomobillerin giderleri ve amortismanlarının vergi matrahından indirilmesi (md.1115)

5. Dar mükelleflerin (kurumlar dâhil) Türkiye’ye getirdikleri yabancı paralarla iktisap ettikleri menkul kıymetlerin ve iştirak hisselerinin elden çıkarılmasında vergilendirme (md.16-17)

6. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesi (md. 18- 22)

7. İcra ve iflas kanunu ile avukatlık kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin vergilendirilmesi ve gelir vergisi tevkifat uygulaması (md.23- 26)

8. Gelir vergisi tarifesi (md.27-28)

9. Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesi (md.29-31)

Tamamı İçin Tıklayınız