SGK Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları Hakkında Açıklama SGK Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları Konusunda Açıklama Yaptı ÖZET: 1) SGK biri… 

 

 

SGK Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları Hakkında Açıklama

 

SGK Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları Hakkında Açıklama

SGK Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları Konusunda Açıklama Yaptı

ÖZET:

1) SGK birimleri tarafından “iş kazası değildir” kararı verilen olayların yargı mercilerine intikal etmesi ve devamında mahkeme tarafından iş kazası kararı verilmesi halinde, “5510 sayılı Kanun kapsamında geçici iş göremezlik ödeneklerinin rücu edilmesi” ile “6331 sayılı Kanun kapsamında idari para cezası işlemleri” uygulanmayacaktır.

2) 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında kullanılan ücretsiz izin süresinde “28-Pandemi Ücretsiz İzin” ile “29-Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer” eksik gün kodları ile gün ve kazanç bildirilmeden bildirge verilen aylarda sigortalılık niteliği devam edeceğinden bu dönemde düzenlenen istirahat raporlarına geçici iş göremezlik ve emzirme ödeneği ödenecektir.

3) SGK ile sözleşmesi olmayan sağlık hizmet sunucuları elektronik istirahat raporu düzenleyebileceklerdir.

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

SGK, ilgili mevzuat bölümünde açıklanan genel yazıyla, iş kazası bildirimi, pandemi ücretsiz izin döneminde geçici iş görmezlik ve emzirme ödeneği verilip verilemeyeceği ve SGK ile anlaşması olmayan sağlık hizmet sunucularının istirahat raporu düzenlemesiyle ilgili açıklamalar yapmıştır.

Buna göre;

1-) 5510 sayılı kanunun 4-1/a kapsamındaki sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde belirtilen sürelerde işveren tarafından iş kazasına ait bildirimin o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve SGK’ ya da en geç kazadan sonraki 3 gün içinde yapılmaması durumunda, aynı Kanunun 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre; söz konusu bildirimin SGK’ ya yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği SGK tarafından işverenden tahsil edilmektedir.

Ayrıca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 14’üncü maddesinde belirtilen sürelerde söz konusu bildirimin yapılmaması durumunda aynı Kanunun 26’ncı maddesinde öngörülen tutarlar üzerinden işverenlere ve sağlık hizmet sunucularına idari para cezası uygulanmaktadır.

Yapılan düzenleme sonucunda, SGK birimleri tarafından “iş kazası değildir” kararı verilen olayların yargı mercilerine intikal etmesi ve devamında mahkeme tarafından iş kazası kararı verilmesi halinde; 5510 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinde belirtilen “süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk” halleri hariç olmak üzere, iş kazası bildiriminin süresinde ya da hiç yapılmaması nedeniyle, “5510 sayılı Kanun kapsamında geçici iş göremezlik ödeneklerinin rücu edilmesi” ile “6331 sayılı Kanun kapsamında idari para cezası işlemleri” uygulanmayacaktır. Ancak mahkeme kararında aksine bir aksi hüküm olursa, mahkeme kararına göre işlem yapılacaktır.

2-) 5510 sayılı Kanuna göre sigortalılık;

5510 sayılı kanunun 4-1/a sigortalıların, hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sona erecektir.

Ancak; hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında ise

a) İlgili kanunlar gereği sigortalının ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde, bu hallerin sona ermesini,

b) Diğer hallerde ise hizmet akdinin sona erdiği tarihi,

takip eden onuncu günden başlanarak yitirilmiş sayılacaktır.

Bu nedenle, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında kullanılan ücretsiz izin süresinde “28-Pandemi Ücretsiz İzin” ile “29-Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer” eksik gün kodları ile gün ve kazanç bildirilmeden bildirge verilen aylarda sigortalılık niteliği devam edeceğinden bu dönemde düzenlenen istirahat raporlarına geçici iş göremezlik ve emzirme ödeneği ödenecektir.

3-) SGK ile sözleşmesi olmayan sağlık hizmet sunucuları hekimlerince sigortalılar adına elektronik ortamda istirahat raporu düzenlenebilmesi için öncelikle MEDULA uygulaması üzerinden “Tanımlamalar-Sağlık Tesisi” menüsünde “yeni sağlık tesisi ekle” seçeneği kullanılarak sağlık hizmet sunucusuna ait bilgilerin kaydedilmesi gerekmektedir. Sağlık hizmet sunucusunun kayıt işleminden sonra, e-Ödenek uygulamasının “Anlaşmasız Hekim Tanımlama” menüsü üzerinden ilgili sağlık hizmet sunucusundan alınan hekim yetkilendirme talep formunda bilgileri yer alan hekimler için yetkilendirme işlemi yapılacaktır.

Kaynak: TÜRMOB

 

SGK Genel Yazısı İçin Tıklayınız