Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Dönem Değişikliği Duyurusu Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi ile oluşturulan… 

 

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Dönem Değişikliği

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Dönem Değişikliği Duyurusu

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.08.2020 tarihi itibariyle (Temmuz/2020 dönemine ait olup, 26 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya açılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesine göre, ziraî ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar, muhtasar beyannamelerini, bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine 3 ayda bir verebilirler.

Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması ile birlikte sigortalı çalışanı bulunan mükelleflerin çalışanlarının prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini aylık olarak bildirmesi gerektiğinden aylık olarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermeleri gerekmektedir.

Ancak 10 veya daha az çalışanı bulunan mükelleflerimiz (zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin (Sıra No: 1) 5 inci maddesinde yer alan düzenleme gereğince Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri her ay yerine Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına ilişkin olarak sırasıyla Nisan, Temmuz, Ekim ve izleyen yılın Ocak aylarında verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dâhil etmek suretiyle beyan edebileceklerdir.

Örneğin; (A) Limited Şirketi Temmuz-Eylül/2020 döneminde 5 sigortalı çalışan istihdam etmektedir.

(A) Limited Şirketinin çalıştırmış olduğu sigortalılara ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile aylık olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu durumda çalıştırılan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin, Temmuz/2020 döneminde çalıştırılan işçiler için 26/8/2020 ve Ağustos/2020 döneminde çalıştırılan işçiler için ise 28/9/2020 tarihlerine kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan (A) Limited Şirketi, Temmuz-Ağustos-Eylül/2020 döneminde yaptığı vergi kesintileri ile Eylül/2020 ayına ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini 26/10/2020 tarihine kadar vereceği Eylül/2020 dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edecektir.

Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde vermekle birlikte yanında işçi çalıştırmayan mükellefler ise yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile önceden olduğu gibi üçer aylık dönemler halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 26 ncı günü akşamına kadar bildirmeye devam edeceklerdir.

10 veya daha az çalışanı bulunan mükelleflerimiz talep ederlerse vergi kesintilerini aylık beyan edebilirler. Bu durumda tahakkuk eden vergilerin ilgili ayda ödenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, vergilendirme dönemi 3 aylık olan mükelleflerden Nisan-Haziran/2020 dönemi Muhtasar Beyannamesinde 3. ay (Haziran ayı) için asgari ücretli veya diğer ücretli çalıştırdığını beyan edenlerin vergilendirme dönemi Başkanlığımız tarafından “aylık” olarak değiştirilmiştir. Bu mükelleflerimiz İnteraktif Vergi Dairesinden durumlarını kontrol edebilirler.

Haziran ayında çalışanı bulunmayan ancak Temmuz ayında sigortalı istihdam etmeye başlayan mükelleflerimizin İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden “Dönem Değişikliği Dilekçesi” vermeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgilere https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb4.pdf linkinde yer alan Kılavuzdan ulaşabilirsiniz.

Duyurulur.

Kaynak: GİB