KGK 2019 Faaliyet Raporu I. KGK HAKKINDA Kurumumuz, ülkemizde finansal raporlama ve bağımsız denetim sisteminin yüksek bir kalitede standartlaştırılar…

 

 

KGK 2019 Faaliyet Raporu

KGK 2019 Faaliyet Raporu

I. KGK HAKKINDA

Kurumumuz, ülkemizde finansal raporlama ve bağımsız denetim sisteminin yüksek bir kalitede standartlaştırılarak güvenilirliğinin sağlanması yoluyla sermaye piyasasının ve ülke ekonomisinin güçlendirilmesi için finansal raporlama ve bağımsız denetim alanında, meslekten bağımsız olarak düzenleme, denetleme ve yaptırım uygulama yetkilerini haiz statüsüyle faaliyet göstermektedir.

26.09.2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olan ve kamu tüzel kişiliği ile idari özerkliğe sahip olan Kurumumuzun, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de “ilgili kuruluş” bağı vardır.

A. MİSYON, VİZYON, TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

Misyonumuz:

Finansal raporların uluslararası standartlarla uyumlu olarak düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlayacak standartlar koymak, etkin bir kamu gözetimini gerçekleştirmektir.

Vizyonumuz:

Yüksek kalitede ve güvenilir bir finansal raporlama ve bağımsız denetim ortamı oluşturmaktır.

Temel İlke ve Değerlerimiz:

– Bağımsızlık

– Hukuka bağlılık

– Etkinlik

– Katılımcılık

– Mesleki uzmanlık

– Şeffaflık ve hesap verebilirlik

– Sürekli gelişim

– Küresel kimlik

– Sorumluluk

– Vizyoner yaklaşım ve yönetim anlayışı

– Hızlı ve kaliteli hizmet sunumudur.

Faaliyet Raporu İçin Tıklayınız