Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/12/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/309], [01/310], [01/311], [01/312], [01/313], […

 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/12/2019 Tarihli Kararları

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/12/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/309], [01/310], [01/311], [01/312], [01/313], [01/314], [01/315], [01/316] ve [01/317] Sayılı Kararları

14 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30978

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumun dan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [ 01/309]

Karar Tarihi: 12.12.2019

Konu: Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler İçin Etik Kuralların Yayımlanması

660 sayılı KHK’nın 9!uncu maddesi ve uyarınca; uluslararası standartlarla uyum sağlamak üzere, İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI) tarafından “Code of Ethics for Accountants and Auditors of Islamic Financial Institutions” başlığıyla yayımlanan Standardın mevzuata kazandırılması amacıyla Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler İçin Etik Kurallar in yayımlanmasına karar verilmiştir.

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

FAİZSİZ FİNANS KURULUŞLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİNİ YÜRÜTEN DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR

İÇİNDEKİLER

  1. Giriş
  2. Etik Kuralların Amaçları
  3. Etik Kuralların Yapısı
  4. Bölüm 1: Denetçiler İçin Etik İlkelerin Dini Dayanaktan
  5. Bölüm 2: Denetçiler İçin Etik İlkeler
  6. Bölüm 3: Denetçiler İçin Etik Davranış Kurallan
  7. “.”
  8. Yürürlük Tarihi

Tamamı İçin Tıklayınız