Tam Tasdik Hizmetleri
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdiki
– Gelir Vergisi Beyannamesi Tasdiki

Diğer denetim ve tasdik işlemleri
– İhracatta Katma Değer Vergisi İadesi ve Mahsubu
– İndirimli Oranlarda Katma Değer Vergisi iadesi
– Özel Tüketim Vergisi tecil / terkin hizmetleri
– İç kaynakların Sermayeye Eklenmesi Raporu
– Ödenmiş Sermaye ve Sermaye Artışı Tespit Raporları
– RTÜK Üst Kurul Reklam Gelir Payları hesaplanması ve tasdiki
– Dernek, Tesis, Kooperatif ve Vakıf Muafiyetleri
– Dahilde İşleme Belgesi Tespit ve Değerleme Raporu
– Kredilere ilişkin tespit raporları
– Stok Değerleme İşlemleri

İç kontrol sisteminin geliştirilmesi
– İşletmenin iç kontrol sisteminin değerlendirmesi,
– İç denetim biriminin teşkili,
– Belge ve iş akış sisteminin geliştirilmesi
– Muhasebe sisteminin geliştirilmesi
– Belge düzenin sağlanması
– Personel görev tanımlamalarının yapılması, yerleştirilmesi ve takibi

İşletmelerde verimlilik denetimi
– İşletmenin güçlü taraflarının ortaya çıkarılması,
– İşletmenin zayıf noktalarının tespit edilmesi,
– İşletmenin fonksiyonlarının ve alt fonksiyonlarının yeniden tasarımı,
– Örgüt şemasının ve iş akışlarının yeniden oluşturulması,
– İşgücü tedariki ve yerleştirilmesi,

Muhasebe Organizasyonu / Yeniden Organizasyonu
– Tekdüzen Hesap Planı’na uygun şekilde işletmelerin Hesap Planının geliştirilmesi,
– Uygulama yönetmeliklerinin hazırlanması,
– Kullanılacak belgelerin hazırlanması,
– Kontrol noktalarının ve prosedürlerinin belirlenmesi,

İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması, Geliştirilmesi ve Sürekliliğinin Sağlanması
– İşletmenin iç kontrol sisteminin değerlendirmesi,
– İç denetim biriminin teşkili,
– Belge ve iş akış sisteminin geliştirilmesi
– Muhasebe sisteminin geliştirilmesi
– Belge düzeninin sağlanması
– Görev tanımları yapılması
– Ekonomik analiz,
– Nakit akış tahminleri ve karlılık analizleri,

Perakendecilik Danışmanlığı .
– Perakende Satış Mağazalarında Muhasebe Organizasyonu
– Perakende Satış Mağazalarında Satın Alma Aşamasından Satış ve Devamında Paranın Tasarruf Edilebilirliğine Kadar Oluşan İşletme Döngüsü Dahilinde Sistem Organizasyonu

– Perakende Satış Mağazalarında Zarar Önleme Metotları

Vergi tasarrufu sağlanabilecek alanlar
– Vergi Risk Değerlemesi
– Vergi araştırmaları

“Müşavirliğimiz işletme sahipleri ve yöneticilerine özel uzmanlık gerektiren konularda yönetim ve işletme danışmalığı hizmeti vermektedir. Sahip olduğumuz tecrübe ve geniş bilgi birikimi ile yukarıdaki konularda hizmet verilmektedir."