6183/51 Gecikme Zammı Oranını 30 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30994 CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 1947 6183 sayılı Amme Alacaklarının T…

 

 

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947)

6183/51 Gecikme Zammı Oranını

30 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30994

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1947

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,6 olarak belirlenmesine, mezkûr madde gereğince karar verilmiştir.

29 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI