31 Aralık 2019 Tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazetede Çıkan Mevzuat 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 (3. Mükerrer) CUMHURBAŞKANI KARARI – İ…

 

 

31 Aralık 2019 Tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazetede Çıkan Mevzuat

31 Aralık 2019 Tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazetede Çıkan Mevzuat

31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30995 (3. Mükerrer)

CUMHURBAŞKANI KARARI

– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1964)

TEBLİĞLER

– Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/1)

– Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/2)

– Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/3)

– Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/4)

– Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/5)

– Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/6)

– Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/7)

– Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/8)

– Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/9)

– Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/10)

– Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/11)

– Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/12)

– İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/13)

– Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/14)

– Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/15)

– Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/16)

– Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/17)

– Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/18)