6772 Sayılı Kanun 2020 Yılında Verilecek İlave Tediye 25 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31019  Karar Sayısı: 2061 1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sa…

 

 

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2020 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2061)

6772 Sayılı Kanun 2020 Yılında Verilecek İlave Tediye

25 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31019 

Karar Sayısı: 2061

1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2020 yılında, mezkûr Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2020, diğer yarısının 22/5/2020 tarihinde ödenmesine,

2- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2020 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2020 tarihinde ödenmesine,

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Ocak 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI