660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca; 19/09/2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararının ekli listesinin dördüncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.

26 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31225

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050′.01.04 – [01/103]

Karar Tarihi: 25/08/2020

Konu : TMS Uygulama Kapsamına ilişkin Kurul Kararının Ekli Listesinin Değiştirilmesi

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca; 19/09/2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararının ekli listesinin dördüncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.

EKLİ LİSTE

4) a) Hazine ve Maliye Bakanlığınca faaliyet izni verilmiş A grubu yetkili müesseselerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:

– Brüt satış toplamı 250 milyon ve üstü Türk Lirası,

– Aktif toplamı 7,5 milyon ve üstü Türk Lirası,

– Çalışan sayısı 25 ve üstü.

b) Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen yetkili müesseseler, kıymetli maden aracı kurumlan ve kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden anonim şirketler.